tsf logo verysmall

ITIL overview300ITIL Service Ontwerp

Het doel van de fase ITIL Service Ontwerp (editie 2011v3) is het ontwerpen van nieuwe ICT Services. Het bereik van de fase van de levenscyclus van Service Ontwerp omvat het ontwerp van nieuwe services, evenals wijzigingen en verbeteringen aan bestaande services.

Vanaf ITIL 2011 maken de volgende hoofdprocessen deel uit van de ITIL-fase Service Ontwerp:

 1. Design Coordination

  Procesdoel: Alle activiteiten, processen en bronnen voor serviceontwerp coördineren. Ontwerpcoördinatie zorgt voor een consistent en effectief ontwerp van nieuwe of gewijzigde ICT-services, service management informatiesystemen, architecturen, technologie, processen, informatie en metrics.

 2. Service Catalogue Management

  Procesdoel: zorgen dat een servicecatalogus wordt geproduceerd en onderhouden, met nauwkeurige informatie over alle operationele diensten en die klaar zijn om operationeel te worden uitgevoerd. Service Catalog Management biedt essentiële informatie voor alle andere Service Management-processen: servicegegevens, de huidige status en de onderlinge afhankelijkheden van de services.

 3. Service Level Management

  Procesdoel: onderhandelen over Service Level Agreements met de klanten en ontwerpdiensten in overeenstemming met de afgesproken doelstellingen op serviceniveau. Service Level Management is ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle operationele niveau-overeenkomsten en onderbouwde contracten geschikt zijn, en om de serviceniveaus te bewaken en te rapporteren.

 4. Risk Management

  Procesdoel: Risico's identificeren, beoordelen en beheersen. Dit omvat het analyseren van de waarde van activa voor het bedrijf, het identificeren van bedreigingen voor die bedrijfsmiddelen en het evalueren van hoe kwetsbaar elk activum is voor die bedreigingen.

 5. Capacity Management

  Procesdoel: ervoor zorgen dat de capaciteit van ICT-services en de ICT-infrastructuur in staat is om de overeengekomen doelstellingen op serviceniveau op een kosteneffectieve en tijdige manier te realiseren. Capacity Management beschouwt alle middelen die nodig zijn om de ICT-service te leveren, en plannen voor korte, middellange en lange termijn zakelijke vereisten.

 6. Availibility Management

  Procesdoel: Alle aspecten van de beschikbaarheid van ICT-services definiëren, analyseren, plannen, meten en verbeteren. Availability Management is ervoor verantwoordelijk dat alle ICT-infrastructuur, processen, tools, rollen etc. geschikt zijn voor de overeengekomen beschikbaarheidsdoelen.

 7. IT Service Continuity Management (ITSCM)

  Procesdoel: beheer van risico's die de IT-services ernstig kunnen beïnvloeden. ITSCM zorgt ervoor dat de ICT-serviceprovider altijd minimaal afgesproken serviceniveaus kan bieden door het risico van rampengebeurtenissen tot een acceptabel niveau te reduceren en een planning voor het herstel van ICT-services te maken. ITSCM moet worden ontworpen ter ondersteuning van Business Continuity Management.

 8. Information Security Management

  Procesdoel: zorgen voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie, gegevens en ICT-services van een organisatie. Informatiebeveiligingsbeheer maakt meestal deel uit van een organisatorische benadering van beveiligingsbeheer, die een breder toepassingsgebied heeft dan de ICT-serviceprovider.

 9. Compliance Management

  Procesdoel: zorgen dat ICT-services, -processen en -systemen voldoen aan het bedrijfsbeleid en wettelijke vereisten.

 10. Architecture Management

  Procesdoel: Een blauwdruk definiëren voor de toekomstige ontwikkeling van het technologische landschap, rekening houdend met de servicestrategie en nieuw beschikbare technologieën.

 11. Supplier Management

  Procesdoel: ervoor zorgen dat alle contracten met leveranciers de behoeften van het bedrijf ondersteunen en dat alle leveranciers hun contractuele verplichtingen nakomen.

 

scroll back to top